måndag 19 december 2011

Socialdemokraternas syn på medborgarinflytande

Jag har engagerat mig i frågan att Kamratföreningen F18 (http://www.f18.se/joomla/) ville sätta upp ett nyrenoverat Drakenplan (ett av två som finns kvar i världen). De ville av naturliga skäl sätta upp planet i eller i närheten av kasernområdet. De har under året blivit lovade ett flertal platser för uppsättning av planet men dessa löften har visat sig vara helt tomma. Senaste (sista?) var att de skulle få sätta planet längst bort på landningsbanan mot Rikstens Gård. Nu har de tyvärr tröttat på kommunen och nu har Drakenplanet istället hamnat på Österlens Flygmuseum. Så är skriver Föreningen själva:


Till projektet har ett stort antal sponsorer bidragit ekonomiskt för att vi skulle kunna slutföra och sätta upp planet på pelare. Botkyrka kommun erbjöd kamratföreningen en plats som ligger långt utanför kasernområdet. Vi var naturligtvis tvungna att acceptera denna plats om projektet skulle genomföras. Tiden förflöt och det kom inga signaler som antydde att det fanns något intresse från kommunens sida att få upp minnesmärket. Vi fick också reda på av kommunstyrelsens ordförande att det inte heller fanns något medborgarintresse av ett sådant minnesmärke. Kasernområdet skulle dessutom avmilitariseras och inga militära inslag skulle få finnas inom detta område.

                                          Foto från http://www.f18.se/joomla/

Jag tycker att det är tragiskt att planet inte får hamna på sin rättmätiga plats i Tullinge. Jag har själv inte varit med i mötena mellan kamratföreningen och kommunen så jag vet inte exakt vad som sagts där.
Däremot så är jag övertygad om att om kommunen hade visat en tydlig vilja för detta så hade man tillsammans med Rikstens Friluftsstad AB med lätthet ordnat en plats som Kamratföreningen hade varit nöjda med.

Jag har haft debatter i kommunfullmäktige om detta både i oktober och december. Jag har där ställt frågan varför man inte frågat Rikstensborna om vad man tycker. Jag har då fått svaret både från Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren och ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Peter Nyberg (förövrigt de två personerna som enligt uppgift haft mötena med Kamratföreningen) att man visst frågat medborgarna på ett möte ute i Riksten.

Och det stämmer faktiskt - Peter Nyberg tog upp frågan på ett möte den 25 oktober...
Problemen med detta är dock följande:

  1. Mötet var anordnat av Socialdemokraterna - Inte Botkyrka Kommun
  2. Mötet (se inbjudan nedan) skulle endast handla om Trafiksitutionen i Riksten. Inte någonstans står det att frågan om Drakenplanet ska diskuteras
  3. Det var enligt trovärdiga uppgifter bara ca 15 personer där varav bara ett få ens uttalade sig i frågan om Drakenplanet
  4. När det väl togs upp ställdes kostnaden för uppförandet av Drakenplanet (enligt uppgift ca 1 miljon) mot satsningar på exempelvis trafiksäkerhet och lekparker. Vem kan säga nej till trafiksäkerhetsåtgärder istället för att sätta upp ett flygplan? Speciellt som mötet handlade om trafiksäkerhet.
 Det är väldigt oroande är att två så höga politiker som kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden båda pekar på detta mötet som sitt "bevis" på att man frågat invånarna i Riksten om denna fråga. Hur kan man överhuvudtaget påstå att ett möte som hölls på dessa premisser på något legitimt sätt visar någon slags medborgarvilja?

Medborgardemokrati handlar om att låta invånarna säga sin åsikt och inte att låta ett fåtal bekräfta politikernas åsikt under tveksamma förhållanden.

Det är inte så vi ska ha det. Vi förtjänar bättre.


          Möte nr 2 om trafiksituationen på Riksten
Plats: Förskolan Nova
Tid: Den 25 oktober 2011, kl 18.30


Den 13 september anordnade Tullinge (S) förening ett öppet möte angående trafiksituationen på Riksten. Det fanns många kloka förslag och idéer kring vad
som behövs åtgärdas. Frågan är ett prioriterat område och vi måste agera.
Detta är delvis ett uppföljningsmöte där vi återkopplar vad som gjorts och vad
som görs. Men det är huvudsakligen ytterligare en chans till inflytande.
På mötet medverkar Peter Nyberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S)
Det bjuds självklart på fika!


Dagordning:


• Trafiksäkerhetsåtgärder – Vad sa vi sist, vad gör vi nu?
• Mer lek i på Riksten – Våra ambitioner
• Vinterväghållning – Presentation av vinterväghållningsplan. Hur ser vi till att ha en
  fungerande snöröjning?
• Övrigt


Varmt välkomna


Inga-Lill Strömqvist
Ordförande för Tullinge socialdemokratiska föreningInga kommentarer:

Skicka en kommentar