onsdag 28 mars 2012

Katarina Berggren förtydligar sig - eller inte...

Jag skrev i mitt förra blogginlägg att Socialdemokraterna inte tänker följa ett folkomröstningsresultat om det blir ett ja.

Länk här

Jag blev upprörd över hennes uttalande och har faktiskt funderat både en och två gånger på om hon kan ha blivit felciterad.

Mycket riktigt - Nu följer Södra sidan upp en ny artikel där kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren "förtydligar" sin ståndpunkt.

Se hela artikeln längst ner.

Katarina Berggren:

"Hur vi skulle ställa oss till ett resultat i efter en eventuell folkomröstning går inte att säga i förväg S skulle ta resultatet på största allvar men vi har dessutom ett valresultat att ta hänsyn till. Hur skulle du tolka ett resultat med ett valdeltagande på 40% när vi idag har en majoritet för en sammanhållen kommun och ett deltagande på 72,8%. Vi kan inte bortse från det valresultat vi har idag eller det vi har efter 2014"
Min fråga till Katarina blir då: Varför kan S inte i förväg säga hur de ställer sig till ett resultat i en folkomröstning? Varför inte bara säga att om det är över 50% röstande och att över 50% stödjer en kommundelning så kommer Socialdemokraterna att stödja det?

Samtidigt förstår jag inte varför valresultaten för 2010 och 2014 ska spela någon större roll. Människor lägger en röst på ett parti på många olika grunder som är svåra att överskåda. Jag skulle t.ex. tro att det är väldigt få personer som lagt sin röst på Socialdemokraterna endast på grund av deras motstånd till en kommundelning. Dessutom - lägger vi folkomröstningen på samma dag som valet 2014 så får vi ett tydligt resultat i kommundelningsfrågan utan att det behöver påverka kommunvalet. Det finns säkerligen många Tullingebor som både vill rösta på socialdemokraterna och ha en kommundelning. En folkomröstning på valdagen är snarare en möjlighet och inte ett hot för Socialdemokraterna

Fråga från Södra Sidan:

Men om det blir ett ja till delning och ni fortfarande styr kommunen, kommer ni då att följa resultatet?
Katarina Berggren:


"Det går inte att svara på idag"


Nu börjar Katarina igen slira på det demokratiska synsättet. Hur kan man ha annat förhållningssätt att resultatet i (visserligen rådgivande men ändå) en folkomröstning ska gälla? Hur kan man inte svara på en sådan frågeställning?

Det är här som jag verkligen tvekar kring om Katarina Berggren verkligen gör något förtydligande eller inte. Det enda hon gör är att hon problematiserar kring frågan men hon ger verkligen inga klara besked kring hur Socialdemokraterna kommer att agera i detta. Hur ser Socialdemokraterna egentligen på medborgarna? Varför litar inte Socialdemokraterna på att medborgarna kommer till samma slutsats som de själva om de nu är så övertygade om att de har rätt?

Det spännande är hon inte heller säger sig vara felciterad i förra artikeln. Där använde hon även uttrycket låstasdemokrati. Jag undrar hur Katarina Berggren skulle vilja förtydliga begreppet låtsasdemokrati?

Resten av "förtydligandet" befinner sig i löjets skimmer. Som när Katarina Berggren ska förklara på hur Socialdemokraterna ska jobba framåt:

"S i Tullinge ska från och med nu och till valet i dialog med Tullingeborna utveckla vår politik för en bättre demokrati, äldreomsorg, förskola, fler jobb och en smartare tillväxt där infrastruktur hänger med bostadsbyggandet"
Socialdemkraterna ska allså från och med nu (?) ha dialog med Tullingeborna om en bättre demokrati. Detta samtidigt som de säger nej till folkomröstning och att de inte utlovar att de följer resultatet en eventuell folkomröstning. Vad socialdemokraterna faktiskt säger är att politikerna vet bättre än folket. Det tycker inte jag är ett demokratiskt förhållningssätt.

Det bekräftas ju också senare i artikeln där Katarina Berggren säger:

"Vi tror det är en bättre väg att göra medborgarenkäter där vi får mer information om hur boende i alla delar av Botkyrka ser på saken och varför de svarar som de gör. Vi tror att det ger ett mer representativt resultat som är tydligare."
Bara för att tydliggöra - Katarina Berggren har svårt att tolka en folkomröstning där 40% av medborgarna har röstat men tycker det ger ett tydligt resultat med en enkät där kanske några procent av medborgarna kommer att svara.


I rest my case...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar